+48 577 696 130

kontakt@opiekatyija.pl

Opieka wytchnieniowa 2023

Spółdzielnia Socjalna „Opieka Ty i Ja” realizuje na terenie miasta Koszalin Program „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2)    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)   orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest realizowany na zlecenie Miasta Koszalin w ramach projektu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Dofinansowanie projektu: 681 600,00 zł.
Całkowita wartość projektu: 695 232,00 zł (w tym koszty obsługi).

Zgłoszenia do programu są przyjmowane:

– osobiście lub przez członka rodziny/opiekuna w siedzibie Spółdzielni w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 42, pokój 208
– telefonicznie: 577696130, 531964446

Załączniki:

Program

Zgłoszenie do programu