+48 577 696 130

kontakt@opiekatyija.pl

Ogłoszenia

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2020

INFORMUJEMY, ŻE NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – 2020 ZOSTAŁ ROZPOCZĘTY

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej

 • Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu

 • Osoby będące członkami rodziny

 • Opiekunowie prawni.

NA CZYM POLEGAJĄ USŁUGI ASYSTENTA?

 • Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.)

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne

 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji

 • załatwieniu spraw urzędowych

 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami,

 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 • 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00-22.00

 • Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu – nie więcej niż 30 godzin miesięcznie

WAŻNE

 • W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Złożenie Karty zgłoszenia do programu elektronicznie, za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w Spółdzielni Socjalnej „Opieka Ty i Ja” przy ul. Zwycięstwa 137-139 (Związkowiec), pok. 701 lub e-mailowo: kontakt@opiekatyija.pl

Kontakt tel.: Lidia Cesarz 696794827; Radosław Lipnicki 696014025; Renata Głowacka 507501476.

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie Prezydenta Miasta Koszalin oraz regulamin: http://www.opiekatyija.pl/wp-content/uploads/2020/07/regulaminAsystent.doc

Karta zgłoszeniowa: http://www.opiekatyija.pl/wp-content/uploads/2020/07/dokumentyAsystent.doc

UWAGA:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.